Ponuka

Novinky

02.2.2017
Poprosíme zákazníkov aby neuhrádzali objednávky ktoré nie sú spracované. Tieto objednávky nemajú priradený variabilný symbol. Platby tohto typu neakceptujeme.Ďakujeme za pochopenie .
Objednávky, posielame len na dobierku a všetky nezaplatené a nespracované prevody budeme automaticky prerábať na dobierky.

21.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.

 

24.5.2016

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Tropické ovocie - ( 100 ml )

Dostupnosť: Chýba na sklade
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 14,50 € ( 12,08 € bez DPH )

Názov

Tropical, tropické ovocie, ovocie, vôňa, parfumovaný olej, parfum, olej

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel, výroba detských hračiek, tampóny, Deo/Antiperspiranty, všetky typy

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Majú veľmi široké využitie či už v kozmetike ( krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach...) alebo do aróma lampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov, keď že ide o olejovú zložku miesto liehu sú trvácnejšie nestrácajú na efekte a kvalite dlhodobo a neprchajú.

Špecifikácie

Konzistencia: olejovita kvapalina
Farba: bezfarebná
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutia: 81,0°C
Hustota (20°C): 1,000 g/ccm
Index lomu (20°C): 1,4733
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný

Skladovanie

V chlade, suchu a najtmavšie v plnej výške, vzduchotesných nádobách, ktorá bola schválená. Odporúčaná skladovacia teplota: 4°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Varovanie

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313: Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.