Ponuka

Novinky

DOLEŽITÝ OZNAM:
Chceme zákazníkov oboznámiť  že ak je na stránke uvedené že tovar nie je skladom tak bežné naskladnenie môže trvať 2-3 týždne je to doba ktorú nevieme ovplyvniť keďže termín nám udáva dodávateľ. Ďakujeme za pochopenie


02.2.2017
Poprosíme zákazníkov aby neuhrádzali objednávky ktoré nie sú spracované. Tieto objednávky nemajú priradený variabilný symbol. Platby tohto typu neakceptujeme.Ďakujeme za pochopenie .Objednávky, posielame len na dobierku a všetky nezaplatené a nespracované prevody budeme automaticky prerábať na dobierky.

21.1.2017

Kvôli zvýšenému počtu objednávok doba dodania sa predlžuje. Ak Vám urguje objednávka, informujte sa o dobe doručenia. Ďakujeme za pochopenie. Pripade urgencie či otázok ohladom objednávky volajte na tel.: 0948 103 105. Na email pomalšie reagujeme.


21.2.2017

Vážení zákazníci. Prosíme Vás aby ste pri registráci uviedli platný telefonický kontakt. Budete kontaktovaní ohľadom spracovania Vašej objednávky.

Ďakujeme

Oxid zinočnatý, biela - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,40 € ( 3,67 € bez DPH )

Názov

Oxid zinočnatý biely, Zinc oxide

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Oxid zinočnatý (ZnO vzorce) sa skladá z kyslíka, zlúčeniny zinku, oxidu. Biely prášok, svetložltý. Po zahriatí bude žltá, ale po ochladení znovu získa bielu farbu. Je prakticky nerozpustný vo vode, ale v kyseline a silnej báze sa rozpustí, čím sa amfoterne. Nerozpustný vo vodnom roztoku chloridu sodného. Tlmiaci účinok, vzduch absorbuje oxid uhličitý.

Využitie

Oxid zinočnatý je biely prášok (minerál) ktorý sa využíva najmä v kozmetike. Pridáva sa do opaľovacích krémov, mydiel, mejkapov. Používa sa aj ako antiseptický ochranný prášok proti zapareniu detského zadočka alebo aj na bielenie krémov.

Špecifikácie

Dokáže veľmi dobre absorbovať UV žiarenie.

 

INCI meno: Zinc Oxide

CAS číslo: 1314-13-2

EC číslo: 215-222-5

Chemická formula: ZnO

Farba: Biela

Fyzický stav: Tuhý

Zápach: Bez zápachu

Telota topenia/Bod tuhnutia (°C): 1975

Toxikologické údaje

Oxid zinočnatý prach je všeobecne považovaný za obtiažny prach a nie je toxický. Prach môže spôsobiť mierne mechanické podráždenie do oka.

Skladovanie

Oxid zinočnatý na vzduchu postupne absorbuje oxid uhličitý. Ak teda materiál nepoužívate, udržujte uzávery pevne uzavreté. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch, oddelene od nekompatibilných materiálov a jedla, a pitia. Do doby, než bude pripravený na použitie nádobu mať uzavretú a utesnenú. Otvorené kontajnery treba starostlivo opäť utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby sa zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontajneroch. Použite vhodný obal na zamedzenie kontaminácie životného prostredia.

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391: Pozbierajte uniknutý.
P501: Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami.