Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Meď prášková, ICP 45 um - ( 250 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,50 € ( 8,75 € bez DPH )

Názov

Meď prášková, ICP 45 um

Oblasť použitia

Laboratórne chemikálie, vyroba látok

Krajina pôvodu

Anglicko

Informácie

Vysoko kvalitné práškové medi.
Vo forme mikročastíc listov, nie je oxidačná a preto nečerná,  zachováva červenú farbu medi!

Využitie

Ohňostroj,
Povlaky - High-farbivo

Špecifikácia

Cu: min. 99,7%

O2: <0,2%

A 0,045 mm veľkosť častice: 96%

Veľkosť častice 0,063 mm: 0,3%

Hustota: 1600 kg/m3

CAS číslo: 7440-50-8

EC číslo: 231-159-6

Vlastnosti

Forma: prašok
Farba: červenohnedá
Zápach: bez zápachu
Teplota topenia: 1083 °C
Horľavý

Skladovanie

Skladujte na chladnom mieste. Nádoby skladujte tesne uzatvorenú na suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Varovanie

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.