Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1.Staré objednávky: postupne dobieháme, ak niekomu urguje objednávka a dlho čaká volajte telefonicky 0948 103 105
2. Reklamácie: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 103 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
3. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
4. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Hliník indický, pyro dark - ( 500 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 12,00 € ( 10,00 € bez DPH )

Názov

Hliník indický pyro tmavý

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku

 

Tento tmavý pyrotechnický hliník sa dováža z Indie. Je výkonovo o niečo slabší, no zároveň aj lacnejší ako nemecký pyro hliník. Niektorí pyrotechnici majú k nemu výhrady. Vhodný na použitie pri výrobe flash prachov. Pri testoch je neporovnateľne lepší ako 32mikronový hliník či striebrenka. Veľkosť častíc do 7mikronóv.

Využitie

náterové hmoty, pigmenty

Špecifikácia

Chemický názov: ALUMINIUM POWDER, COATED

CAS číslo: 7429-90-5

EC číslo: 231-072-3

INCI meno: CI 77000

Vzhľad: bez zápachu prášok s charakteristickou farbou

Zápach: bez zápachu

Hliníku celkom 85 min 86.4

1 max 0.5
Kovové nečistoty 1 max 0.2533
Objemová hmotnosť: 0.4-0.525
Bod topenia: 660 °C
Typická zrnitosť: 45 μm 2 max 0.14

Vlastnosti

Hliník - AL 99,7%

Železo - Fe 0,08%

Síra - Si max. 0,07%

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a izolovaný od zdrojov tepla, iskier a ohňa. Nepoužívajte nástroje, ktoré môžu spôsobiť iskrenie. Výrobok je nutné umiestniť v kontajneroch vyrobených z materiálu identického s originálom.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Nebezpečnosť: horľavý, pri styku s vodou uvoľňovanie horľavých plynov
H228 Horľavá tuhá látka

P210 Chráňte pred tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Nefajčiť

P240 Ground / bond nádobu a plniace zariadenie.

P241 Používajte elektrické / ventilačné / osvetľovacie /.../ zariadenie do výbušného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P370 + P378 V prípade požiaru: Použiť ... vyhynutia.