Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1.Staré objednávky: postupne dobieháme, ak niekomu urguje objednávka a dlho čaká volajte telefonicky 0948 103 105
2. Reklamácie: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 103 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
3. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
4. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Vanilkový výťažok - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,10 € ( 1,75 € bez DPH )

Názov

Vanilkový (liehový) výťažok 10 ml, extrakt z vanilky pravej (Vanilla planifolia)

Oblasť použitia

Potravinársky priemysel, kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Česká republika

Informácie

Extrakt z plodu vanilky pravej (Vanilla planifolia) v liehu. Extrakt má charakteristickú vanilkovú chuť a vôňu. Je to hnedá, mierne zakalená kvapalina. Malé množstvo usadeniny nie je akostnou chybou.
Extrakt je vyrobený alkoholovou extrakciou fermentovaného plodu vanilky. Hlavná chuťová a vonná látka vanilky je fenolický aldehyd vanilín. Obsahuje aj kyselinu vanilínovú,  4-hydroxybenzaldehyd a kyselinu 4-hydroxybenzovú.

Využitie

Využíva sa ako aróma do potravín. Doporučená maximálna koncentrácia do potravín je 1000 g/100 kg výrobku, pri nápojoch 800 g/100 kg výrobku. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Zloženie

voda
lieh (ca. 50%)
extraktívne látky z plodov vanilky

Špecifikácie

INCI meno: Vanilla Planifolia Bean Extract
EC číslo: 232-463-1
CAS číslo: 8047-24-3
HS číslo: 1302 (nešpecifické)
Hustota (pri 20 °C): 0,900-0,940 g/cm3
Obsah sušiny: 1,80%
1 kg výrobku obsahuje extrakt z 70 g fermentovaných plodov.

Toxikologické údaje

Nie sú známe. Vo výrobku sa nenašli mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín. Alergény neboli nájdené.

Skladovanie

Odporúča sa skladovať pri teplote 5-20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75%.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Likvidujte obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.