Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Meď prášková, ICP 45 um - ( 1 kg )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 35,00 € ( 29,17 € bez DPH )

Názov

Meď prášková, ICP 45 um

Oblasť použitia

Laboratórne chemikálie, vyroba látok

Krajina pôvodu

Anglicko

Informácie

Vysoko kvalitné práškové medi.
Vo forme mikročastíc listov, nie je oxidačné, a preto nie je černieť, a tak, že zachováva červenú farbu medi!

Využitie

Ohňostroj,
Povlaky - High-farbivo

Špecifikácie

Cu: min. 99,7%

O2: <0,2%

A 0,045 mm veľkosť častice: 96%

Veľkosť častice 0,063 mm: 0,3%

Hustota: 1600 kg/m3

CAS číslo: 7440-50-8

EC číslo: 231-159-6

Vlastnosti

Forma: prašok
Farba: červenohnedá
Zápach: bez zápachu
Teplota topenia: 1083 °C
Horľavý

Skladovanie

Skladujte na chladnom mieste. Nádoby skladujte tesne uzatvorenú na suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Varovanie

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.