Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Dusičnan strontnatý - Sr(NO3)2 ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,30 € ( 2,75 € bez DPH )
Množstvo Zľava
5 ks a viac 3%
10 ks a viac 7%
15 ks a viac 10%

Názov

Dusičnan strontnatý Sr (NO3) 2

Využitie

Využíva sa na výrobu iných anorganických alebo organických zlúčenín stroncia.

Informácie

Dusičnan strontnatý je biela, kryštalická látka, anorganická látka so vzorcom Sr(NO3)2.
Táto látka sa vyrába zvyčajne reakciou kyseliny dusičnej a uhličitanu strontnatého. Pri reakcii je (okrem kyseliny dusičnej) dusičnan strontnatý rozpustný vo vode, tak sa dá oddeliť filtráciou. Reakcia prebieha takto:
SrCO3 + 2 HNO3 → CO2 + H2O + Sr(NO3)2
Rovnako je možná reakcia kyseliny dusičnej s kovovým stronciom:
Sr + 2HNO3 → H2 + Sr(NO3)2
Pri zahrievaní prebieha reakcia, kedy sa rozpadá oxid dusičitý a oxid strontnatý:
2SR (NO3) 2-t → 4NO2 + 2SrO + O2
Pri tejto reakcii sa uvoľňujú plyny, ktoré podporujú horenie. Preto zmes dusičnanu strontnatého a cukru plynule horí červeným plameňom.
Sumárny vzorec (Hill): N2O6Sr
Chemický vzorec : Sr(NO3)2
Číslo EC (EINECS) : 233-131-9
Číslo CAS : 10042-76-9
Kód HS: 2834 29 80
Molová hmotnosť : 211.63 g/mol
RTECS : WK9800000

Vlastnosti

Rozpustnosť vo vode: 660 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 570 °C
Molová hmotnosť: 211,63 g/mol
Hustota: 2,986 g/cm3 (20 °C)
Sypná hustota: 1000 kg/m3
Hodnota pH: 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Teplota varu: 645 °C

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne     LD50 potkan 2750 mg/kg

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.                                                                                                                                                        
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.