Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

PVC práškový - ( 250 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,40 € ( 1,17 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 10%

Názov

Práškový PVC, PVC, Polyvinylchlorid

Využitie

V pyrotechnike zlepšuje PVC prášok intenzitu farieb pri uvoľňovaní Ch+ katiónov.
V priemysle sa využíva ako základná látka na tvorbu umelej hmoty

Informácie

veľmi jemný prášok, čisto bielej farby.

Špecifikácie

Viskozitné číslo     cm3.g-1    70-78
K-hodnota     -     55 ± 1,5+
Sypná hmotnosť     g.cm-3     0,590 ± 0,030
Sieťová analýza:
zvyšok na siete 0,063 mm     30 ± 10%
zvyšok na siete 0,250 mm, max. 0,3%
zvyšok na siete 0,500 mm, max. 0% hmot.    

Sulfátový popol, max.          % hmot.     1,5
Prchavé látky, max.             % hmot.     0,5
pH vodného výluhu     -     9,5 ± 1,5
Etyléterový extrakt, max.     % hmot.     3,0
Obsah zvyškového vinylchloridu, max.   ppm   1,0

Vlastnosti

Ide o nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou.
PVC je bez zápachu, je stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. PVC je rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode.

 

UPOZORNENIE:

R 8: Dotyk s horlavím materiálom môže spôsobit požiar
R 22: Zdraviu škodlivý pri požití
R 41: Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí

S 1/2: Uchovávajte uzamknuté a mimo dosah detí
S 17: Uchovávajte mimo dosah horlavých materiálov
S 26: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhladajte lekársku pomoc
S 39: Používajte osobné ochranné prostriedky pre oči a tvár