Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Zinok práškový - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,10 € ( 3,42 € bez DPH )
Množstvo Zľava
500 ks a viac 5%
1500 ks a viac 10%
3000 ks a viac 15%

Názov

Zinok práškový

Využitie

pyrotechnika, náterové hmoty

Informácie

Práškový zinok najvyššej kvality.

Skladovacia trieda: 10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
WGK:                      WGK 2 ohrozujúce vody
RTECS:                  ZG8600000
ADR:                      4,3-14b
UN:                         1436
Chemický vzorec:   Zn
Kód HS:                  7903 90 00
Číslo EC (EINECS): 231-175-3
Číslo CAS:              7440-66-6
Sumárny vzorec:     Zn
Kód HS:                   7903 90 00
Molová hmotnosť:    65.37 g/mol

Špecifikácie

Zn min. 99,00 %
metalický Zn min. 96,50 %
ZnO max. 3,5 %
sypná hustota: cca 6,8 g/cm3
Kovový Nezoxidovaný zinok: 94,0-97,0%
Pb: <0,0005%
Cd: <0,03%
Zrnitosť: 0,0036 mm (3,6 mikro)
Zrnistosť nad 0,032 mm: 0,01%

Vlastnosti

Teplota samovznietenia:    460 °C
Rozpustnosť vo vode:        (20 °C) nerozpustný,(reakcia)
Teplota topenia/tavenia:    420 °C
Molová hmotnosť:              65.37 g/mol
Hustota:                           7,14 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH:                      (H2O) nepoužiteľné
Teplota varu:                     908 °C (1013 hPa)
Tlak pár:                           1,33 hPa (487 °C)

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Jedovatý pre životné prostredie
H410: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P260: Nevdychujte prach.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.