Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt.

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom info@pgchem.sk

Magnálium práškový - ( 100 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,40 € ( 6,17 € bez DPH )
Množstvo Zľava
500 ks a viac 5%
1000 ks a viac 10%
2000 ks a viac 15%
5000 ks a viac 20%

Názov

Magnalium, Magnálium, AlMg, Al/Mg, Al50/Mg50

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku

 

Magnálium je zmes hliníku a horčíku v pomere 50:50. Má dobré vlastnosti keď je spojený s hliníkom, preto v pyrotechnike našiel veľmi dobré uplatnenie.

Využitie

strojárstvo

Špecifikácia

Chemický názov: prášok Magnesium

EC číslo: 231-104-6

Vzhľad: Bez zápachu prášok s charakteristickou farbou

Farba: Gris

Akostné parametre:
Al: 49,4%
Mg: 50,5%
ostatné: <0,15%
zrnitosť:> 100 mikrónov: 0%
> 63 mikrónov: 8%
hustota: 0,92 g/cm3

Skladovanie

Skladujte na suchom mieste. Skladovať v uzavretej nádobe.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo: horlavý, pri styku s vodou uvolňovanie horlavých plynov.

H261: Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny ktoré sa môžu samovoľne vznietiť.
H228: Horľavá tuhá látka.

H252: Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...
P231+P232: Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
P335+P334: Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
P402 + P404: Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.