Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt.

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom info@pgchem.sk

Hliník práškový, 50 μm - ( 1 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 12,00 € ( 10,00 € bez DPH )

Názov

Hliník práškový 50μm.

Využitie

náterové hmoty

Informácie

Hliníkový prášok najvyššej kvality.

Sumárny vzorec (Hill): Al
Kód HS: 7603 20 00
Číslo EC (EINECS): 231-072-3
Molová hmotnosť: 26,98 g/mol
Číslo indexu EC: 013-002-00-1
Číslo CAS: 7429-90-5
RTECS: BD0330000
Skladovacia trieda: 4,3 Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
WGK: NWG neohrozuje vodné prostredie

Klasifikácia pre prepravu po pevnine podľa ADR a RID: UN 1396 Aluminium-Pulver, nicht überzogen, 4,3, II

Špecifikácie

Al: 99,7%
Fe: <0,2%
Si: <0,12%
Cu: <0,004%
Zrnitosť do 0,032 mm: 77,8%
Zrnitosť nad 0,032 mm: 22,2%
Zrnitosť nad 0,045 mm: 12,0%
Zrnitosť nad 0,063 mm: 3,6%

Vlhkosť: <0,1%
Sypká hustota: cca 1000 kg/m3

Vlastnosti

Al aktívny min. 99,7%
Fe max. 0,2%
Si max. 0,12%
Cu max. 0,004%
vlhkosť max. 0,1%
sypná hmotnosť: cca 1020g/dm3
Teplota samovznietenia:     400 °C
Rozpustnosť vo vode:     (20 °C) (reakcia)
Teplota topenia/tavenia:     660 °C
Molová hmotnosť:         26.98 g/mol
Hustota:             2.70 g/cm3 (20 °C)
Teplota varu:         2467 °C

UPOZORNENIE: