Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Chlorid horečnatý, MgCl2 - ( 900 g )

Dostupnosť: Málo skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 6,60 € ( 5,50 € bez DPH )

Názov

Chlorid horečnatý hexahydrát

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Informácie

Chlorid horečnatý (MgCl2) je biela, hygroskopická látka, ktorá tvorí niekoľko hydrátov so všeobecným vzorcom MgCl2•xH2O. Táto zlúčenina je typický iónový halogenid, ktorý sa veľmi dobre rozpúšťa vo vode. Chlorid horečnatý sa získava z morskej vody. Bezvodý chlorid horečnatý sa používa na výrobu kovového horčíka.

Využitie

Využíva sa do kozmetických produktov.

 

Elektrolýzou taveniny chloridu horečnatého sa vyrába kovový horčík.

Špecifikácie

CAS číslo: 7791-18-6

EK číslo: 232-094-6

Koncentrácia: 99-101%

Vzhľad (pri 20°C): Pevný - kryštály

Farba: bezfarebná až biela

Zápach (vôňa): bez zápachu

Prahová hodnota zápachu: bez zápachu

pH (pri 20°C): 5,5 - 7,0 (5% roztoku pri 20°C)

Teplota topenia: 118°C

Bod varu: 160°C

Relatívna hustota: 1,57 g/cm3

Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): 164 g/100 ml

Teplota rozkladu: 135°C

Výbušné vlastnosti: Látka nie je výbušná

Oxidačné vlastnosti: Látka nie je oxidujúcá

Skladovanie

Skladovať v suchom mieste, pri teplote do bežnej izbovej teplote.

UPOZORNENIE: