Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Fosforečnan trisodný, Na3PO4 - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,00 € ( 2,50 € bez DPH )

Názov

Fosforečnan trisodný 500 g, Fosforečnan trisodný

Využitie

Detoxikácia odpadových vôd: čistenie a detoxikácia chromitých odpadových vôd
výroba chemických vlákien: používa sa ako redukčné činidlo pri polymerácii akrylonitrilu
chemický priemysel: silný redukčný prostriedok
kožiarsky priemysel: k rozpúšťaniu extraktov trieslovín, k síreniu ako odvápňujúci prostriedok
bieliaci prostriedok
textilný priemysel: čistenie a bielenie vlny, ako antichlór a redukčný prostriedok pri farbení potlače
práčovne: k redukčnému čisteniu zažltnutých bielych tkanív

Špecifikácie

Biely, jemne kryštalický prášok charakteristického zápachu po SO2, rozpustný vo vode. Vodný roztok reaguje slabo kyslo. Pôsobením vzdušnej vlhkosti sa pozvoľna odštepuje plynný SO2 a pritom nastáva oxidácia na síran sodný. Pôsobením kyselín a tepla vzniká oxid siričitý. Disiričitan sodný prudko reaguje s oxidačnými látkami. V zmesi s dusičnanom sodným reaguje silne exotermicky. Pôsobí redukčne, bieli a konzervuje.

UPOZORNENIE:

H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.