Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1. REKLAMACIE: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Oxid železnato-železitý - Fe3O4 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,45 € ( 2,88 € bez DPH )

Názov

Oxid železnato-železitý, Fe3O4, Iron(II,III) oxide

Využitie

Používa sa pri výrobe železa vo vysokej peci. Do hornej časti pece se pridajú rudy železa spoločne s vápencom a koksom. Reakciou koksu s vzdušným kyslíkom, ktorý je do pece poháňaný spodnou časťou vznikne oxid uhoľnatý, pomocou ktorého prebieha nepriama redukcia rúd. Dochádza k reakcií Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2. Vznikajúci oxid železnatý zostupuje do nižších častí vysokej pece, kde je redukovaný pomocou koksu na železo. Vznikajúci oxid uhličitý reaguje s koksom za vzniku 2 molekúl oxidu uhoľnatého, ktorý ďalej redukuje rudu železa.

Informácie

Systematický názov: Oxid železnato-železitý
Anglický názov: Iron(II,III) oxide
Nemecký názov: Eisen(II,III)-oxid
Sumárny vzorec Fe3O4
Vzhľad: Čierny feromagnetický prášok

Vlastnosti

Molárna hmotnosť: 231,539 g/mol
Teplota topenia: 1 595 °C (rozklad)
Teplota zmeny kryštálovej modifikácie: 625 °C (α → β)
Hustota: 5,195 g/cm³ (20 °C)
Index lomu: nD= 2,42
Tvrdosť: 6
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Rozpustnosť v polárnych
rozpúšťadlách kyseliny (reaguje)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 1,2 - 2,5 W m-1 K-1

UPOZORNENIE: