Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1.Staré objednávky: postupne dobieháme, ak niekomu urguje objednávka a dlho čaká volajte telefonicky 0948 103 105
2. Reklamácie: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 103 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
3. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
4. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Kyselina citrónová, monohydrát - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 12,32 € ( 10,27 € bez DPH )

Názov

Kyselina citrónová, E330, Kyselina citrónová monohydrát

Oblasť použitia

Potravinársky priemysel, kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Čína

Informácie

Kyselina citrónová je slabá trikarboxylová kyselina nachádzajúca sa v citrusových plodoch. Je prírodnou konzervačnou látkou a používa sa ako dochucovací prostriedok jedál a nealkoholických nápojov. V biochémii je dôležitým medziproduktom v citrátovom cykle.
Kyselina citrónová sa nachádza v rôznych druhoch ovocia a zeleniny, najväčší výskyt (najväčšia koncentrácia) je v citrónoch a limetkách, kde môže dosiahnuť obsahu až 8% hmotnosti sušiny.

Využitie

- Potravinárstvo konzervácia jedál
- Odstraňuje vodný kameň ( nezapácha ako ocot )
- Leštidlo na okná
- Ekologické pranie
- Kozmetika šumivé bomby
- Zmäkčovanie vody

Kyselina citrónová má mnoho využitia. V potravinách je to predovšetkým vďaka schopnosti regulovať ich kyslosť a zásaditosť. Taktiež zabraňuje rastu baktérií, kvasiniek a plesní, preto sa používa aj ako konzervant. V tukoch a olejoch zabraňuje žltnutiu a nežiaducej zmeny farby a pôsobí tu ako antioxidant.
Nájdeme ju hlavne v nealkoholických nápojoch, džúsoch, víne, tukoch, instantných nápojoch, v marmeláde, kandizované a mrazenom ovocí, mrazených mliečnych výrobkoch, v syrových nátierkach, majonéze, v šalátovom dresingu a mnohých ďalších potravinách. Kyselinu citrónovú nájdeme aj v kozmetike, farmaceutických výrobkoch a v chemickej výrobe.

Špecifikácie

Kvalita balenej látky: potravinárska, balené v nepotravinárskej prevádzke.

Sumárny vzorec (Hill): C6H8O7*H2O 
Chemický vzorec: (HOOCCH2)2C(OH)COOH
Kód HS: 2918 14 00
Číslo EC (EINECS): 201-069-1
Molová hmotnosť: 210.14 g/mol 
Číslo CAS: 5949-29-1 
Skladovacia trieda: 10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
WGK: WGK 1 mierne ohrozujúce vody

Vlastnosti

Teplota samovznietenia: 540°C (bezvodá látka)
Rozpustnosť vo vode: 1630 g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia: 135 - 152°C
Molová hmotnosť: 210.14 g/mol
Hustota: 1.54 g/cm3 (20°C)
Sipná hustota: 800 - 1000 kg/m3
Hodnota pH: (50 g/l, H2O, 25°C)
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa) (rozklad)
Tlak pár: < - 0,1 hPa (20°C)

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 3000 mg/kg

Skladovanie

Skladovať na chladnom, suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.