Ponuka

Novinky

DÔLEŽITÝ OZNAM:

1.Staré objednávky: postupne dobieháme, ak niekomu urguje objednávka a dlho čaká volajte telefonicky 0948 103 105
2. Reklamácie: posielajte na obchod@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 103 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.
3. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky
4. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom pgchem@gmail.com

Ospravedlnujeme sa ludom ktorý dlho čakajú, alebo kvôli zlej komunikácií sme im poskytli nepresné informácie.

Kyselina dusičná, Normanal

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,00 € ( 4,17 € bez DPH )

Názov

Kyselina dusičná , HNO3

Informácie

HNO3
CAS: 7697-37-2/1
EINECS: 231-714-2
ADR/RID: 8
Použitie: príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

Vlastnosti

Skupenstvo: kvapalné
Farba: bezfarebná
Zápach (vône): štipľavý, dráždi oči

 

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.