Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt.

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosťi/ Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom info@pgchem.sk

Cosgard - ( 100 ml )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,70 € ( 6,42 € bez DPH )

Názov

Cosgard, konzervant

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Informácie

Je syntetického pôvodu, ale je jedným z mála konzervačných látok povolených Ecocertom a je široko používaný v BIO kozmetike.

Využitie

Ako antibakteriálny a protiplesňový syntetický konzervant, ktorý predĺži trvanlivosť prírodnej alebo BIO kozmetiky.

Špecifikácia

Forma: kvapalina
Farba: žltá
Bod vzplanutia: >96°C
Vo vode: málo rozpustný

Skladovanie

Neukladajte výrobok v teple alebo na priamom slnku. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Udržujte v suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302:
Škodlivý po požití.
H332:
Škodlivý pri vdýchnutí.

P261:
Vyvarujte sa vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P301+P312:
PRI POŽITÍ: Volajte toxikologického centra alebo lekára / lekára, pokiaľ sa necítite dobre.