Ponuka

Novinky

Kokosový krém parfémový olej - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 9,14 € ( 7,62 € bez DPH )

Názov

Kokosový krém , Kokos , Parfumovaný olej , Kokosová vôňa , INCI: Parfum

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Je ideálny na parfumovanie krémov, pleťových vôd, kúpeľových solí, mydiel, ako aj na osvieženie miestnosti vo vonných lampách a sviečkach.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Konzistencia: olejová kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 130 °C
Alergénne molekuly: 0,0007% Anise Alcohol, 7,5000% Coumarin, 20,000% Benzyl Benzoate

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.