Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

TAED, tetraacetylethylendiamin - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,00 € ( 4,17 € bez DPH )

Názov

TAED (Tetraacetylethylendiamin)

Modrá, Zelená a Biela farba.

Oblasť použitia

Pranie bielizne a umývanie riadu

Informácie

TAED (tetraacetylethylendiamin) je bieliaci aktivátor, ktorý sa používa hlavne v pracích prostriedkoch a v prísadách pre pranie bielizne a umývanie riadu. Typické koncentrácie TAED v rozmedzí medzi 1,4% a 13% v týchto produktoch.

Využitie

Aktivátor perkarbonátu sodného
Pridáva sa asi 5% (50 g na kilogram) perkarbonátu sodného. TAED z neho uvoľní peroxid už za nízkej teploty.
Aktivátor pri praní. Pridáva sa ku perkarbonátu sodnému. 5% TAED stačí na to, aby pri nízkej teplote uvoľnil peroxid s perkarbonátu sodného. 1kg perkarbonát spotrebuje 50g TAED a umožní tak bieliť pri 30 stupňov.

Špecifikácia

Zápach: bez zápachu po octe
Obsah TAED: 92 –2.0
Analýza sítem
> 1.7mm <1.0%
< 0.150mm <3.0%
Sypná hustota: 450 – 650 kg/m3
Obsah železa: < 20 mg/k
Vlhkosť: <2.0%

Vzorec: C10H16N2O4
CAS číslo: 10543-57-4
EK číslo: 234-123-8
Limit ADR (kg, l): nie je ADR
Vzhľad: zrnitý

Farba: modrá

Vlastnosti

Rozpustnosť vo vode: 0,2 g/l

Molová hmotnosť: 228,25

Teplota topenia/tavenia: 149 °C (300 °F; 422 K)

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan) - 7940 mg/kg

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste. Skladujte v dobre uzavretej nádobe.

UPOZORNENIE:

S 2 Uchovávajte mimo dosah detí
S 22 Nevdychujte prach
S 24/25 Zamedzte styku s kožou a očami
S 45 V prípade nehody, alebo ak sa necíte dobre okamžite vyhladajte lekársku pomoc (ak je možné ukážte toto označenie).