Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Aktívne uhlie, práškové - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 32,48 € ( 27,07 € bez DPH )

Názov

Aktívne uhlie 5 kg, absorpčné uhlie

POZOR!!! Aktívne uhlie práškové treba opatrne otvárať, ak je vňom jemný tlak pri prudkom otvorení by mohol jemný prach vyletieť a spôsobiť špinu.

Oblasť použitia

čistenie pitnej vody; odstránenie látok, ktoré ovplyvňujú vôňu a chuť; úprava podzemné; úprava úžitkovej vody ako kondenzátu a vody v plaveckých bazénoch; komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Informácie

Aktívne uhlie sa vyrába z rašeliny, dreva, hnedého uhlia, čierneho uhlia a orechovej (kokosovej) škrupiny. Tieto materiály musia najskôr zuhoľnatieť. Pritom vznikajú len veľmi malé póry. Z aktívneho - porézneho systému sa pri tom odstránia nestále látky (vodík, kyslík, dusík, síra atď.). Zároveň sa uvoľnia aj dechtové produkty, ktoré sú usadené v jemne pórovitom uhlíku, tým sa uvoľní a sprístupní rozsiahly skelet uhlíku. Toto sa deje pôsobením horúcich vodných pár pri teplote od 900 do 1 100 °C pri ktorej materiál zuhoľnatie. Pritom dôjde k oxidačnej chemickej reakcii medzi uhlíkom a vodou na vnútorných povrchoch uhlíka, ktorý odstraňuje aj uhlík zo stien pórov.

Využitie

V priemysle ako čistenie výrobkov od nežiadúcich prímesí:

Čistenie bieleho cukru, aby sa zbavil hnedej farby, čistenie jedlého oleja, čistenie liehu,čistenie mydla atď.

Ochrana života a zdravia: Filtre na kontrolu chuti a zápachu, filtre na odstraňovanie chlóru, odstraňovanie škodlivých organických chemikálií, náplň do plynových masiek a pod.

Špecifikácia

Obsah vlhkosti (balené), (hm. %): < 8
pH: 9 – 10
Jódové číslo (mg/g): ˃ 900
Celková plocha (BET –metóda), (m2/g): približne 950
Obsah popola (hm. %): < 15

Vlastnosti

Aktívne uhlie, ako médium, môže byť vyrobené z niekoľkých materiálov. Avšak, bez ohľadu na základný materiál, štruktúra povrchu každého aktívneho uhlia je špongiová.

Vlhké granulované aktívne uhlie pohlcuje kyslík z okolitého vzduchu.

Zaistite dôkladné vetranie skladovacích priestorov, analyzujte vzorku vzduchu na kyslík.

Skladovanie

Výrobok musí byť skladovaný v uzavretých nádobách na suchom, dobre vetranom priestore mimo dosahu silných oxidačných činidiel (chlór, manganistan a ozónu, atď), zápalných zdrojov, horľavých materiálov a tepla.

UPOZORNENIE: