Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran hlinitý - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,40 € ( 6,17 € bez DPH )

Názov

Síran hlinitý , Síran hlinitý hydrát

Informácie

Síran hlinitý je anorganická zlúčenina, hlinitá soľ kyseliny sírovej.

Využitie

Síran hlinitý sa používa ako vločkovač do bazénov a jazierok. Niekedy sa využíva na zníženie pH záhradnej pôdy. Môže slúžiť ako penidlo v hasiacom prístroji. Používa sa tiež na zmiernenie bolesti pri uštipnutí hmyzom.

Špecifikácie

CAS číslo: 17927-65-0
Číslo ES (EINECS): 233-135-0
Chemický vzorec: Al2(SO4)3 . nH2O
Vzhľad: pevný
Farba: biela
Zápach: bez zápachu
Teplota topenia/teplota tuhnutia (°C): 86,5
Horľavosť: nehorľavý
Relatívna hustota (25°C): g/cm3 1,69

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladovacia teplota max. 25°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.