Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran železnatý, zelená skalica - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 8,15 € ( 6,79 € bez DPH )

Názov

Síran železnatý heptahydrát ,  zelená skalica , zelený vitriol , FeSO4·7H2O

Informácie

Síran železnatý FeSO4 je soľ síranu s kyselinou sírovou, sulfátom. Bezvodý síran železnatý je biely prášok. Jeho rozpustnosť vo vode je dosť dobrá na rozpustenie 27,3 g (54 g) vo vode (100 g) pri 21 ° C. Vodný roztok má kyslé železo. Roztok sa hydrolyzuje, čo spôsobuje zlú kyslosť. Monohydrát (obsahujúci 1 molekulu kryštalickej vody), tetrahydrát (4 molekuly kryštalickej vody) alebo heptahydrát (7 molekúl kryštalickej vody) z roztoku zlúčeniny môže kryštalizovať v závislosti od teploty. Z nich je najbežnejší heptahydrát (FeSO4 · 7 H20). Skladá sa z bledozelených kryštálov s mierne modrastým odtieňom. Nerozpúšťa sa v alkohole.

Využitie

Síran železnatý - skalica zelená sa používa na odstránenie machu.

Používajte na úpravu pH alkalických pôd a na dezinfekciu zamokrených pôd a kompostov, vo viniciach, ovocných sadoch a proti chloróze rastlín. Možné tiež používať na úpravu pitných, povrchových a technologických vôd, čistenie odpadových vôd.

Návod na použitie:
Zelená skalica sa vysype do studenej vody, premieša sa a naplní do postrekovača.
Dávkovanie:
Ničenie machu - 3-4g zelenej skalice na 1dcl vody (t.j. 3-4% roztok)
Odstraňovanie kučeravosti - 3-8g zelenej skalice na 1dcl vody (t.j. 3-8% roztok)

Síran železnatý ZELENÁ SKALICA FeSO4, 7H2O.  Účinná látka:Min. 87% FeSO4.7H2O. Škodlivosť pre včely-relatívne neškodný. Škodlivosť pre ryby a vodné živočíchy-stredne jedovatý. Škodlivosť pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá-relatívne neškodný. Použitie na ničenie machu a lišajníkov v trávnatých porastoch- v koncentrácii 3 - 4% (300-400 g/10 litrov). Použitie pri chloróze viniča, ovocných a okrasných rastlín: Aplikujte postrekom počas vegetácie pri prvých príznakoch chlorózy. Podľa potreby opakujte 3-4 krát v 14 dňových intervaloch, mimo obdobia kvitnutia. Dávka 2 - 4 kg/ha (20-40 g/ár) Odporúčame použiť v kombinácii 0,4 - 0,8 kg/ha s kyselinou citrónovou a zmáčadlom. Koreňovú výživu urobte po jarnom reze rozhodením zelenej skalice do medziriadkov spoločne s organickými alebo priemyselnými hnojivami a zapravte do pôdy hlbokou orbou na jeseň, alebo strednou orbou na jar. Aplikovať môžete pri jesennom pri orávaní, alebo jarnom od orávaní do brázd. Dávka 1 - 4 kg/ha (10 - 40 g/ 100m2). Aplikáciu formou zálievky robte po jarnom reze alebo po zbere (počas vegetácie do polovice júla) do odkrytej 20-30 cm hlbokej brázdy okolo stromu alebo kra a po vsiaknutí roztoku brázdu zahrňte. Dávka 50-100 g + 10-30 g kyseliny citrónovej v 10 l vody na jeden strom (ker).

Špecifikácie

Chemický vzorec: FeSO4 * x H2O
Kód HS: 2833 29 80
Číslo EC (EINECS): 231-753-5
Číslo indexu EC: 026-003-00-7
Číslo CAS: 7720-78-7

Vzhľad: Kryštalická, svetlozelená látka
Obsah Fe(SO4) x 7H20: Min. 87%
Celkové železo (Fe): Min. 17,7%
Mangán (Mn): Max. 0,1%
Horčík (Mg): Max. 0,7%
Oxid titaničitý (TiO2): Max. 0,5%

Rozpustnosť vo vode 256 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia cca.300 °C Eliminácia kryštalickej vody
Hustota: 2.97 g/cm3
Bulk density: 850 kg/m3
Hodnota pH: 2.5 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Toxikologické údaje

LD50 potkan 319 mg/kg

Skladovanie

Uchovávajte v tme a suchu.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302 Škodlivý pri požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264
Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydla.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.