Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina boritá - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 55,00 € ( 45,83 € bez DPH )

Len na profesionálne použitie

Názov

Kyselina boritá , Kyselina orthoboritá , Kyselina trioxoboritá , Trihydrogénboritá kyselina , Ortokyselina boritá , Insekticíd

Informácie

Kyselina boritá je biela kryštalická látka, ktorá sa rozkladá pri teplote 169 °C. Vo vodných roztokoch sa chová ako mimoriadne slabá kyselina. Vytvára soli – boritany, v ktorých vystupuje vždy iba ako jednosýtna kyselina.

Využitie

Využíva sa na dezinfekciu, ničí plesne, má antibakteriálne účinky, znižuje horľavosť látok napr. dreva. Ma široké uplatnenie ako insekticíd. Taktiež sa používa ako konzervačný prostriedok pre nádoby.

Špecifikácie

EK číslo: 233-139-2
CAS číslo: 10043-35-3
Index lomu (pri 20°C): 1,4200-1,4300
HS číslo: 33029090
Hustota (pri 20°C): cca 1,51 g/cm3
Vzhľad: tuhá biela látka
Zápach: bez zápachu
pH: 3,7 (47 g/l , 20 °C)
Molová hmotnosť: 61,83 g/mol

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.