Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Mentol prírodný - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 9,60 € ( 8,00 € bez DPH )

Názov

Mentol prírodný, mentol prírodný (100 g)

Oblasť použitia

Farmaceutický priemysel, kozmetický priemysel

Informácie

Prírodný mentol je pevná kryštalická látka, ktorá sa musí pred použitím rozpustiť v malom množstve ethanolu alebo rastlinného oleja pri mierne zvýšenej teplote. Potom sa dá použiť ako iný éterický olej. Je dobre rozpustný aj v iných éterických olejoch, pokiaľ sa používa v zmesi.

Využitie

Pridáva sa do prípravkov pre ústnu hygienu (osviežuje dych), do masážnych prípravkov na uvoľnenie natiahnutého alebo stuhnutého svalstva kĺbov. Účinkami sa podobá mäte priepornej, z ktorej sa rovnako získava. Osviežuje, chladí a prekrvuje, tonizuje. Často sa používa na zosilnenie chladivého účinku iných olejov.

Kvalita baleneho výrobku

Zodpovedá požiadavkám Ph.Eur., USP, BP, FCC.

Špecifikácie

Názov látky: L-mentol
CAS číslo: 2216-51-5
EK číslo: 218-690-9
Vzhľad: bezfarebné lesklé kryštály
Rozpustnosť: nepatrnerozpustné vo vode, rozpustné v etanole a v étere
Špecifická otáčavosť pri 20°C: -45 až -51°
Zvyšok po odparení: max. 0,05%
Obsah: min. 97,0% (typická hodnota 99,5%)
Farba: bezfarebný
Zápach: podobný mentolu
pH: neutrálny
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia: 41 - 44°C
Teplota varu/destilačné rozpätie: 216°C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Horný limit výbušnosti: 7 %(V)
Dolný limit výbušnosti: 0,8 %(V)
Hustota: cca. 0,89 g/cm3 (20°C)
Teplota vznietenia: 405°C
Výbušnosť: Produkt nie je výbušný
Sypná hmotnosť : cca. 450 kg/m3 (20°C)

Skladovanie

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Citlivý na vzduch. Chráňte pred slnečným žiarením. Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H315: Dráždi kožu.