Ponuka

Novinky

Oxid zinočnatý - ( 50 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,49 € ( 1,24 € bez DPH )

Názov

\r\nOxid zinočnatý biely , ZnO , Zinková bieloba
\r\n
\r\n

Informácie

\r\n

Oxid zinočnantý (zinc oxid) je biely prírodný prášok s protizápalovými a mierne antibakteriálnymi účinkami.

\r\n

Využitie

\r\n

Oxid zinočnatý sa využíva najmä v kozmetike. Pridáva sa do opaľovacích krémov, mydiel, mejkapov. Používa sa aj ako antiseptický ochranný prášok proti zapareniu detského zadočka alebo aj na bielenie krémov.

\r\n

Špecifikácie

\r\n
INCI meno: Zinc Oxide
\r\n
CAS číslo: 1314-13-2
\r\n
EC číslo: 215-222-5
\r\n
Chemická formula: ZnO
\r\n
Farba: Biela
\r\n
Fyzický stav: Tuhý
\r\n
Zápach: Bez zápachu
\r\n

Krajina pôvodu

\r\n

Nemecko

\r\n
\r\n

Skladovanie

\r\n
\r\n
Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch, oddelene od nekompatibilných materiálov, potravín a nápojov.
\r\n

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor

H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391: Pozbierajte uniknutý.
P501: Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami.