Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran draselný K2SO4 - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 11,10 € ( 9,25 € bez DPH )

Názov

Síran draselný - K2SO4

Využitie

Pre nízky obsah chlóru je najvhodnejší pre plodiny citlivé na chlór (vinič, zemiaky, mnohé zeleniny). Možno ho použiť aj vo všetkých pôdach. Na vápenatých pôdach znižuje obsah vápnika v pôdnom roztoku (reakciou na CaSO4). Najvhodnejší čas aplikácie je pri predsejbovej príprave pôdy. Uplatní sa však aj vo forme vodného roztoku ako hnojivá zálievka. Vhodné pre všetky druhy rastlín najmä pre rastliny citlivé na chlór.

hnojivo

Informácie

Je fyziologicky menej kyslé hnojivo ako draselné soli. V podstate je to technický síran draselný (93% K2SO4) draselná soľ kyseliny sírovej. Jedná sa o nehorľavú bielu kryštalickú látku rozpustnú vo vode. Obsahuje 42% draslíka, 19% síry (aj prímes chlóru, najviac 2%).

Síran draselný je známy od začiatku 14. storočia, študovali ho Glauber, Boyle a Tachenius. V 17. storočí bol nazývaný arcanuni alebo sal duplicatum, pretože je kombináciou kyslej soli so soľou zásaditou.

Kód: 311013750000
Vzorec: K2SO4
CAS: 7778-80-5
ES: 231-915-5
Limit ADR (kg, l): nie je ADR
Expirácia (mesiacov): 12
Vzhľad bielošedá, kryštalická pevná látka bez zápachu

Špecifikácie

Síran draselný 92,4%

4,7 % sírany (MgSO4, CaSO4)
1,7 % chloridy (KCl, NaCl)

Vlastnosti

Bezvodé kryštály tvoria dvojité šesťuholníkové pyramídy, v skutočnosti sú ale klasifikované ako kosoštvorcové. Sú priehľadné, veľmi tvrdé a majú horkú slanú chuť. Soľ je rozpustná vo vode, ale nerozpustná v roztokoch hydroxidu draselného (špecifická hmotnosť 1,35) alebo v čistom etanole. Topí pri 1 078 ° C.

Forma: pevný
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Teplota tavenia: 1.069 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie: 1.689 °C pri 1.013hPa
Relatívna hustota: 2,66 g/cm³  pri 20 °C
Rozpustnosť vo vode: 111 g/l pri 20 °C

Toxikologické údaje

LD50 - orálne potkan 2.000 mg/kg

LC50 - potkan 1.2 mg/l 192 h

LD50 - dermálne 2000 mg/kg

 

 

UPOZORNENIE: