Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Dusičnan sodný - NaNO3 ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,50 € ( 2,08 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 4%
3 ks a viac 6%
4 ks a viac 8%
5 ks a viac 10%

Názov

Dusičnan sodný , NaNO3 , Čílsky liadok , Nitratin

Informácie

Dusičnan sodný je chemická zlúčenina, vyskytujúca sa v prírode. Je bezfarebný, biely alebo sivý, priehľadný a lesklý. Je ľahko rozpustný vo vode, preto sa vyskytuje predovšetkým v suchých oblastiach.

Využitie

Využíva sa na spracovanie kovu, kalenie. Ako zložka hnojív, pri výrobe skla, tiež veľmi používané hnojivo napr. pre marhule a pod. Zlúčeniny dusíka slúžia ďalej pri výrobe buničiny, plastov, umelých vlákien a pod.

Špecifikácie

Chemický vzorec: NaNO3
Teplota topenia/tavenia: 308°C
Teplota varu: 380°C 
Molová hmotnosť: 84,99 g/mol
Hustota: 2,26 g/cm3 (20°C)
Sypná hustota: 1200 kg/m3
Hodnota pH: 5,5 - 8,0 (50 g/l, H2O, 20°C)
Kód HS: 3105 10 00
Číslo EC (EINECS):231-554-3
Číslo CAS: 7631-99-4
Rozpustnosť vo vode: 87,2 g/100 ml (20°C)
Tvrdosť: 1,5-2

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečnosť: oxidujúci, zdraviu škodlivý, podráždenie očí, kože a dýchacích ciest
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
H302 Zdraviu škodlivý pri požití.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
P210 Chráňte pred teplom / iskrami / otvoreným plameňom / horúcimi povrchmi. - Zákaz fajčenia.
P221 Urobte preventívne opatrenia proti zmiešaniu s horľavými materiálmi ...
P305 +
P351 +
P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.