Ponuka

Novinky

Dusičnan draselný, KNO3 čistý - ( 5 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 18,66 € ( 15,55 € bez DPH )
Množstvo Zľava
5 ks a viac 5%
10 ks a viac 15%

Názov

Dusičnan draselný , KNO3

Informácie

Dusičnan draselný alebo liadok draselný (KNO3) je draselná soľ kyseliny dusičnej. Je to iónová zlúčenina.

Využitie

Ako silné oxidačné činidlo je súčasťou mnohých pyrotechnických výrobkov (strelný prach, dymovnice). Pre vlastnosť, že na vzduchu nevlhne, sa používal v zmesi s dreveným uhlím a sírou ako čierny pušný prach. Ako silné oxidačné činidlo, ktoré sfarbuje plameň kahanu do fialova pri plameňovej skúške prítomnosti draslíka.

Špecifikácie

Chemický vzorec: KNO3
Číslo EC (EINECS): 231-818-8
Číslo CAS: 7757-79-1
Obsah KNO3: min. 98,50%
Dusičnanový dusík (ako N-NO3): 13.1% (m/m)
Chloridy: max. 0,01%
Železo: max. 10 ppm
Nerozpustný zvyšok vo vode: max. 0,5%
Vlhkosť: max. 0,3%

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Oxidujúci
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.