Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Meď prášková, ECP 45 um - ( 250 g )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 9,85 € ( 8,21 € bez DPH )

Názov

SK: meď prášková
ANG: copper powder
L: cuprum

Využitie

náterové hmoty - výborný ako náterový pigment

Informácie

Medený prášok najvyššej kvality

Častice v tvare mikrolístočkov, neoxiduje a teda nezčernieva a uchováva si červenkastú medenú farbu!

Špecifikácie

Cu: min. 99,7%
O2: <0,2%
Zrnitosť do 0,045 mm: 96%
Zrnitosť nad 0,045 mm: 3,5%
Zrnitosť nad 0,063 mm: 0,3%
Sypká hustota: cca 1600 kg/m3
Molárna hmotnosť: 63,55
Molekulový vzorec: Cu
Indexové číslo: nepriradené

Vlastnosti

Skupenstvo:  pevné
Farba:  červenohnedá
Zápach (vôňa), prahová hodnota:  bez zápachu 
Bod (rozmed
zie teplôt) varu (°C):  2.580
Bod topenia /bod tuhnutia (°C):  1.083
Horľavosť:  horľavá


UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: horľavý, pri styku s vodou uvoľňovanie horľavých plynov
H228 Horľavá tuhá látka.
H410 Vysoko toxická pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami.

R-vety: R10 - R15
S-vety: S7 / 8, S43