Ponuka

Novinky

18.12.2020
rn
Na koľko máme zvíšené množstvo objednávok poprosíme o trpezlivosť, budeme každého kontaktovať.

Meď prášková, ECP 45 um - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 9,85 € ( 8,21 € bez DPH )

Názov

Meď prášková , Medený prášok

Informácie

Meď prášková má častice v tvare mikrolístočkov. Neoxiduje a teda nezčernieva, uchováva si červenkastú medenú farbu.

Využitie

Používa sa ako náterový pigment pre laky, umelé hmoty apod.

Špecifikácie

Cu: min. 99,7%
Sypká hustota: cca 1600 kg/m3
Molárna hmotnosť: 63,55 g/mol
Molekulový vzorec: Cu
Skupenstvo: pevné
Farba: červenohnedá
Zápach: bez zápachu
Bod varu (°C): 2580
Bod topenia /bod tuhnutia (°C): 1083
Horľavosť: horľavá

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe a chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: horľavý, pri styku s vodou uvoľňovanie horľavých plynov
H228 Horľavá tuhá látka.
H410 Vysoko toxická pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami.

R-vety: R10 - R15
S-vety: S7 / 8, S43