Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Octan sodný - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,80 € ( 3,17 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 15%
10 ks a viac 25%

Názov

Octan sodny trihidrát, horúci ľad, ethanoát sodný, methylkarboxát sodný, CH3COONa

Využitie

V školách robia z neho horúci lad. V priemysle na výrobu acetanhydridu alebo metánu.

Informácie

Sumárny vzorec (Hill): C2H3NaO2 * 3 H2O Chemický vzorec: CH3COONa x 3H20
Kód:        310600150000
Kód HS  2915 29 00
Číslo EC (EINECS): 204-823-8
Molová hmotnosť: 136,08 g/mol
Číslo CAS: 6131-90-4
ES: 204-823-8
Limit ADR (kg, l)     nieje ADR
RTECS: AJ4580000
Expiráci
a (mesiacov) 24
Skladovacia trieda: 10 - 13 Iné kvapaliny a tuhé látky
WGK: WGK 1 mierne ohrozujúce vody

S
kladujte v originálnych a neporušiteľných obaloch do teploty 30 °C a vlhkosti vzduchu do 70 %.
Octan sodný je sodná soľ kyseliny octovej. Jeho vzorec je CH3COONa.

Špecifikácie

Obsah: Min. 99,0 %
Nerozpustný zbytok: Max. 0,5 %
Strata sušením: 39,0 - 40,5 %
pH: 7,5 - 9,0
Chloridy: 0,005 %
Sírany: 0,005 %
Tažké kovy (Pb): 0,0003 %
Vápnik: 0,005 %
Draslík: 0,005 %

Technická kvalita

Vlastnosti

Teplota samovznietenia: 607 °C
Rozpustnosť vo vode: 613 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia : 58 °C
Molová hmotnosť : 136,08 g/mol
Hustota : 1,42 g/cm3 (20 °C)
Sypná hustota: 900 kg/m3
Hodnota pH : 8 - 9,5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Teplota varu : >400 °C (bezvodá látka),(rozklad)
Teplota vzplanutia : >250 °C (bezvodá látka)

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 3530 mg/kg
LD 50 dermálne (králik): > 10000 mg/kg

UPOZORNENIE: