Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran vápenatý, CaSO4 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 kg
Cena s DPH: 3,62 € ( 3,02 € bez DPH )

Názov

Síran vápenatý , sádra

Využitie

Úprava vody v akvaristike.

V priemysle sa používa v stavebnom priemysle ako prísada do cementov.

Informácie

Síran vápenatý (CaSO4) je biela kryštalická látka. V prírode sa vyskytuje ako minerál anhydrit, prípadne sadrovec (dihydrát síranu vápenatého). Hemihydrát síranu vápenatého je známy ako sadra.

CAS 10101-41-4

Špecifikácie

Forma: pevný
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Teplota varu/destilačné rozpätie: nepoužiteľné
Teplota vzplanutia: nepoužiteľné
Relatívna hustota: 2,32 g/cm³ pri 20 °C
Rozpustnosť vo vode: cca.2 g/l pri 20 °C
Teplota rozkladu: > 140 °C Eliminácia kryštalickej vody
Teplota vznietenia: nepoužiteľné
Sypná hmotnosť: cca.400 - 600 kg/cm³

UPOZORNENIE: