+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Rozmaring illóolaj - ( 250 g )

Elérhetőség: Nem áll rendelkezésre
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 4 995 Ft ( 3 935 Ft áfa mentes ár )

Név

Rozmaring illóolaj (természetes) 250 g, Rosmarinus officinalis illóolaj

Felhasználása

Élelmiszeraromaként, illtve kozmetikai célokra használják: például krémekhez, kenőcsökhöz, arcpakolásokhoz, szappanokhoz. Kozmetikai felhasználás esetén túl magas koncentrációknál bőrirritációt okozhat. Kozmetikai készítményekben koncentrációja nem haladhatja meg a 3-6%-ot. Élelmiszerekben alkalmazható maximális mennyisége 1-2 g/100 kg termék. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

A rozmaring illóolajat a rozmaring szárának és leveleinek vízgőzdesztillációjával nyerik. Az illóolajnak halvány- vagy határozott sárga színe van és tipikus rozmaring illata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat sem.
A rozmaring olaj fő alkotói: rozmaringsav, kámfor, kávésav, urszolsav és betulinsav.

Részletek

INCI név: Rosmarinus Officinalis Leaf Oil
EC szám: 283-291-9
CAS szám: 8000-25-7
HS szám: 33012990
Sűrűség (20°C-on): 0,9100-0,9240 g/cm3
Törésmutató (20°C-on): 1,4620-1,4770

Toxikológiai adatok

Talált allergének: d-limonén (2%) és linalool (1%). A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett.

Származási ország

Spanyolország

UPOZORNENIE:

VESZÉLY:
H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H332 - Belélegezve ártalmas.
H371 - Károsíthatja a szerveket.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264 - A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P330 - A szájat ki kell öblíteni.
P331 - TILOS hánytatni.
P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.