+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Mandarin illóolaj - ( 250 g )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 7 715 Ft ( 6 075 Ft áfa mentes ár )

Név

Mandarin illóolaj (természetes) 250 g , Citrus reticulata illóolaj

Felhasználása

Kozmetikai célokra krémekbe, szappanokba használják. Kozmetikai felhasználás esetén túl magas koncentrációknál bőrirritációt okozhat. Használják oldószerként tisztításhoz, ahol a tisztító hatása mellett kiváló illatot is ad. Kozmetikai készítményekben koncentrációja nem haladhatja meg a 3-6%-ot. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

Hidegsajtolással készítik friss mandarinhéjból. Az illóolajnak piros vagy sárga színe van és tipikus friss mandarin illata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat.
Fő alkotói a terpének: d-limonén, terpinének, pinének, mircén, linalool és citrál. A citrus aroma elriasztja a rovarokat.

Részletek

INCI név: Citrus Reticulata Peel Extract
EC szám: -
CAS szám: 8008-31-9

HS szám: 330129 (nem specifikus)

Sűrűség (20°C-on): 0,8400-0,8540 g/cm3
Törésmutató
(20°C-on): 1,4730-1,4780

Toxikológiai adatok

Magasabb koncentrációnál bőrirritációt okozhat. Allergéneket tartalmaz. Fő allergének: d-limonén (70-90%). A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és azok toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

LD50 (szájon át limonénre): 4400-5100 mg/kg (patkány)

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett.

Származási ország

Németország

UPOZORNENIE:

VESZÉLY:
H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.