+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Narancsolaj, d-limonén - ( 10 l )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 53 325 Ft ( 41 990 Ft áfa mentes ár )

Név

Narancsolaj , Narancs olaj , D-limonén

Felhasználása

A limonént főleg kozmetikai termékekben használják. Mint a citrusillat fő összetevőjét használják élelmiszer- és gyógyszerelőállításnál, pl. keserű alkalodiáknál vagy illatnyagként. Továbbá használható botanikus permetként. Adalékanyagként használják tisztítószerekben is (pl. kézmosáshoz, szappanokban) mint citrom-narancs illatanyag (narancsolaj).

A limonént egyre többet használják oldószerként tisztításhoz, pl. olaj eltávolítására gépekről és azok alkatrészeiről, mivel megújuló összetevőkből áll (citrom- és narancsolaj, ami melléktermék a narancs és citrom gyümölcslevek előállításánál). Szolgálhat színoldóként is színezett fáról. Bioüzemanyagként is használható, hiszen gyúlékony.

Információk

Az üveg tartalmaz csepegtetőt is a könnyebb adagolás érdekében.
Használat: adjon 25-50% narancsolajat lenolajhoz. A narancsolaj természetes termék, amely a narancshéjból származik. Felgyorsítja a száradást tisztításnál és kellemes illatot áraszt.

Részletek

Technikai tisztaságú

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a

iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite oxid uhličitý, práškový hasiaci alebo prú-
dom vody prístroj.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.