Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Narancs illóolaj, brazil - ( 10 ml )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 470 Ft ( 370 Ft áfa mentes ár )

Név

Édes narancs (természetes) esszenciális olaj (Brazília) 10 ml, Citrus sinensis (Osbeck) illóolaj

Felhasználása

Élelmiszeraromaként használható. Élelmiszerekben alkalmazható maximális koncentrációja: pékáruban és édességekben 80 g/100 kg termék, alkoholos italokban 18 g/100 kg termék és alkoholmentes italokban 16 g/100 kg termék. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

Hidegsajtolással készítik friss narancshéjból. Az illóolajnak sárga vagy narancs színe van és tipikus friss narancsos illata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat sem.
A narancsolaj fő alkotója a d-limonén.

Részletek

INCI név: Citrus Sinensis Peel Oil
EC szám:
232-433-8
CAS szám:
8028-48-6
HS szám: 330113

Sűrűség (20°C-on): 0,8420-0,8480 g/cm3
Törésmutató
(20°C-on):
1,4710-1,4780

Toxikológiai adatok

Magasabb koncentrációnál bőrirritációt okozhat. Talált allergének: d-limonén (kb. 90%). A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

LD50 (szájon át limonénre): 4400-5100 mg/kg (patkány)

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett.

Származási ország

Csehország

UPOZORNENIE:

VESZÉLY:
H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P241 - Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P331 - TILOS hánytatni.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.