+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Kókusz-glükozid - ( 500 ml )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 3 875 Ft ( 3 050 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

Kókusz-glükozid , coco-glucoside , , INCI: Coco Glucoside

Információk

A Coco glükozid egy nem ionos, glükóz alapú és kókusz alapú felületaktív anyag, amely nagyon bőrbarát és biológiailag lebontható. Nem tartalmaz lauril- és lauret-szulfátokat, parabéneket vagy fomaldehidet.

Felhasználása

Használható habosítószerként, emulgeálószerként vagy kondicionálószerként. Használat: samponok, tusfürdők.

Specifikációk

INCI: Coco Glucoside
Alak: folyadék
Szín: sárga
Szag: enyhe szag
pH: 11,5 - 12,5 (20 ° C)
Forráspont / lobbanáspont:> 100 ° C
Sűrűség: 1,1 g / cm3 (25 ° C)
Dinamikus viszkozitás: 2500 - 6000 mPa * s (20 ° C)
Vízben való oldhatóság: oldható

Tárolás

A tartályt jól lezárva és hűvös helyen kell tartani.

UPOZORNENIE:

Figyelmeztető szó: Veszély

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P264 A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303 + P352 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.