Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Kámfor illóolaj - ( 10 ml )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 560 Ft ( 445 Ft áfa mentes ár )

Név

Kámfor illóolaj (természetes) 10 ml , Cinnamomum camphora illóolaj

Felhasználása

Kozmetikai célokra krémekbe, szappanokba használják. Kozmetikai felhasználás esetén, túl magas koncentrációknál bőrirritációt okozhat. Kozmetikai készítményekben koncentrációja nem haladhatja meg a 3-6%-ot. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

Vízgőzdesztillációval készítik a kámforfa leveleiből és faanyagából. Az illóolajnak barnássárga színe van és tipikus kámforos illata (hasonlít a mentoléhoz). Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat.
Fő alkotói a terpének: szafrol, acetaldehid, kámfor, terpineol, eugenol, eucaliptol (cineol), δ-pinén, felandrén, limonén és kadin.

Részletek

INCI név: Cinnamomum Camphora Wood Oil
EC szám: 296-430-9
CAS szám: 92704-03-5
HS szám: 33012941
Sűrűség (20°C-on): 0,8750 g/cm3 körül
Törésmutató (20°C-on): 1,4680 körül
Allergiás molekulák: 28,00% Limonene

Toxikológiai adatok

Magasabb koncentrációnál bőrirritációt okozhat. Talált allergének: d-limonén (30% körül). A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és azok toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett jól záródó edényekben.

UPOZORNENIE:

VESZÉLY:
H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P331 - TILOS hánytatni.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.