Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Eukaliptusz illóolaj - ( 10 ml )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 595 Ft ( 465 Ft áfa mentes ár )

Név

Eukaliptusz illóolaj (természetes) 10ml, Eucalyptus globulus illóolaj

Felhasználása

Kozmetikai célokra krémekbe, szappanokba használják. Kozmetikai felhasználás esetén, túl magas koncentrációknál bőrirritációt okozhat. Kozmetikai készítményekben koncentrációja nem haladhatja meg a 3-6%-ot. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

Az eukaliptusz illóolajat az Eucalyptus globulus szárának és levelének gőzdesztillációjával nyerik. Az illóolaj színtelen és tipikus eukaliptusz illata van. Ez egy tiszta folyadék üledékek nélkül. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat. Fő alkotói: cineol (eukalyptol), piperiton, fellandrén, citral és limonén.

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány: 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett.

Származási ország

Németország

UPOZORNENIE:

VESZÉLY:
H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P241 - Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés használandó.
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.