+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Levendula illóolaj - ( 250 g )

Elérhetőség: Nem áll rendelkezésre
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 5 605 Ft ( 4 415 Ft áfa mentes ár )

Név

Levendula illóolaj (természetes) 250 g, Lavandula angustifolia (régiesen Lavandula officinalis) illóolaj

Felhasználása

Élelmiszeraromaként, illtve kozmetikai célokra használják: például krémekhez, kenőcsökhöz, arcpakolásokhoz, szappanokhoz. Kozmetikai felhasználás esetén, túl magas koncentrációknál bőrirritációt okozhat. Kozmetikai készítményekben koncentrációja nem haladhatja meg a 3-6%-ot. Élelmiszerekben alkalmazható maximális koncentrációja 1,1 g/100 kg termék. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

A levendula illóolajat a levendula virágainak vízgőzdesztillációjával nyerik. Az illóolajnak halványsárga színe van és tipikus friss levendula illata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat sem antioxidánsokat.
Fő alkotói a terpének: linalool, terpinén-4-ol, linalil-acetát, lavandulil-acetát, ocimén, farnezén, kariofillén, d-limonén.

Részletek

INCI név: Lavandula angustifolia (Lavender) Flower Oil
EC szám: 289-995-2
CAS szám: 8000-28-0
HS szám: 330123
Sűrűség (20°C-on): 0,9100-0,9240 g/cm3
Törésmutató (20°C-on): 1,4560-1,4730

Toxikológiai adatok

Magasabb koncentrációnál bőrirritációt okozhat. Talált allergének: d-limonén (0-2,5%) és linalool (10-25%). A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és azok toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.
LD50 (szájon át): 4250 mg/kg (patkány)

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett.

Származási ország

Csehország

UPOZORNENIE:

FIGYELMEZTETÉS:
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.