+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Tejsav 80% - ( 500 g )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 1 810 Ft ( 1 425 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

Tejsav 80%

Felhasználása

A tejsav a házilag készülő kozmetikumaink vegyhatásának beállításához nyújt segítséget, a cél a bőrbarát 5-5,5-ös érték elérése. A tejsav segítségével beállított PH érték egyben biztosítja a Rokonsal tartósítóanyag hatékonyságát is. INCI: LACTIC ACID K Kozmetikai alapanyag.

Információk

Kód: 313130200000
Képlet: C3H6O3
CAS-szám: 79-33-4
EINECS-szám: 201-196-2
Limit ADR (kg, l) nagyon ADR
Lejárat dátuma (hónap): 24
Megjelenés: tiszta a sárgás folyadék

Specifikáció

Anyag tartalom: 76,0-84,00%
Szulfáthamu: 0,1% Max
Klorid: max 0,2%
Szulfát: 0,25% Max
Fe: Max 10mg/kg-nál
Ahogy Max 3mg/kg
Pb: Max 2mg/kg
Hg: Max 1mg/kg

Tulajdonságok

Szín: színtelen
Szag: szagtalan
Szagküszöbérték: Nem állnak rendelkezésre adatok.
ph: kb. 2,8-10 g / l 20 ° C-on
Olvadáspont: 18 ° C
Forráspont / forrási tartomány: 122 ° C hPa
Lobbanáspont: nem lobban
Párolgási sebesség: Nem állnak rendelkezésre adatok.
Gőznyomás: 0,1 hPa a 25 ° C-on
Relatív sűrűség: 1,21 g / cm ³ a 20 ° C-on
Oldhatóság vízben: 20 ° C-on, az oldható
Dinamikus viszkozitás: 20-40 mPa 20 ° C
Gyulladási hőmérséklet: tűzálló

UPOZORNENIE:

Jel szó: veszély

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H315: Bõrirritáló hatású.
P264: A használatot követõen a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P280: Védõkesztyû/védõruha/szemvédõ/arcvédõ használata kötelezõ.
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P302+P352: HA BÕRRE KERÜL: Lemosás bõ szappanos vízzel.
P308: Expozíció vagy annak gyanúja esetén:
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.