+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Vas-szulfát, zöldvitriol - ( 1 kg )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 795 Ft ( 630 Ft áfa mentes ár )
Mennyiség Kedvezmény
3 db És Több 6%

Megnevezés

Vas-szulfát , kénsavas vasélecs , melanterit , szomolnokit , zöldvitriol , vasvitriol , vasgálic , ferro-szulfát

Információ

A vas(II)-szulfát (FeSO4, régi magyar nevén: kénsavas vasélecs) a vas kénsavval alkotott sója, szulfátja. A vízmentes vas(II)-szulfát fehér színű por. Az oldhatósága vízben elég jó, 100 g vízben 21°C-on 27,3 g, 60°C-on 54,9 g oldódik fel. A vizes oldatának fanyar vasíze van. Az oldat hidrolizál, emiatt gyengén savas kémhatású. A vegyület oldatából monohidrátja (1 molekula kristályvizet tartalmaz), tetrahidrátja (4 molekula kristályvizet tartalmaz), vagy heptahidrátja (7 molekula kristályvizet tartalmaz) kristályosodhat ki a hőmérséklettől függően. Ezek közül a heptahidrát a legjellemzőbb (FeSO4 · 7 H2O). Ez enyhén kékes árnyalatú halványzöld kristályokból áll. Alkoholban nem oldódik.

Felhasználása

Használják a vas elektrolitos úton történő előállítására, más vasvegyületek előállítására, a textilfestésben, fák impregnálására. A gyógyászatban orrvérzés csillapítására használják a 0,5-2%-os oldatát.

Specifikációk

Kémiai képlet FeSO4 x H2O
CAS-szám: 7720-78-7
EINECS-szám: 231-753-5
Molekulatömeg: 278,05 g/mol
Sűrűsége: 1,89 g/cm3
Térfogatsúly 850 kg/m3
PH 2,5-3,8 (50 g / l, H 2 O, 20 ° C-on)
EU osztályozás: ártalmas (Xn)
Olvadáspont: 400  °C-on bomlik

Toxikológiai adatok

LD50: 319 mg/kg (patkány,szájon át)

Tárolás

Tárolja sötét, száraz helyen.

UPOZORNENIE:

Veszély: káros, irritálja a bőrt és a szemet
H302 Lenyelve ártalmas.
H315 okoz bőrirritációt.

H319 Súlyos szemirritációt.
P264 Kezelés után alaposan mossa le a bőrt.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként