+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Nátrium-karbonát pH+, könnyű szóda - ( 700 g )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 775 Ft ( 610 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

Mosószóda , sziksó , pH-plus , könnyű szóda , nátrium-karbonát , Na2CO3 , pH+

Felhasználása

A nátrium-karbonát a szénsav nátriumsója. Fehér színű porként vagy színtelen kristályként jelenik meg, vízben jól oldódik. Savak hatására felbomlik, majd a megfelelő nátriumsókká alakul. Iparilag a Solvaz-féle eljárással állítják elő ammóniából, szén-dioxidból és kősóból. Előállítása után kalcinálva kerül forgalomba, a kalcinálási módszertől függően nehéz- vagy könnyűszóda formájában. A nehézszódát granulát formában állítják elő, szemcsemérete 3-500 mikron, porsűrűsége pedig 1kg/dm3, míg a könnyűszóda 100 mikron szemcseméretű pelyhes formában van és porsűrűsége 0,5 kg/dm3. A könnyűszóda könnyebben oldható, viszont a nehézszóda a granulátformája miatt könnyebben kezelhető.
Felhasználják vizek lágyításánál, üveggyártásban, mumifikálásra, mosószerként a textiliparban, penészedésgátló alapanyagként trisóval és szódabikarbónával keverve, valamint lúgosítóanyagként előhívókban.

Specifikáció

Formula: Na2CO3
Alternatív cím: nehéz szóda
CAS: 497-19-8
EC: 207-838-8
ADR (kg, l): No ADR
Megjelenés: fehér granulátum
Moláris tömege: 106 g/mol
Sűrűsége: 2,53 g/cm3 (20 C)
Olvadáspont: 854 C
Forráspont: 1600 C

Nátrium-karbonát tartalom: min. 99,0%
Nátrium-klorid tartalom: max 0,50%
Vas-oxid: 0,004% max
Az oldhatatlan maradék: 0,08% max
Szárítási veszteség: 1,0% max
EU osztályozás: Ingerlő (Xi)
nem gyúlékony

Toxikológiai adatok

LD 50 szájon át (patkány): 2000 mg/kg

Raktározás

Tartsa egy jól záró tartályban egy hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen elválasztva nem kompatibilis anyagoktól.

UPOZORNENIE:

Veszély: Figielem
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
P264 -
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.