+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Kubéba-bors olaj - ( 500 g )

Elérhetőség: Nem áll rendelkezésre
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 59 620 Ft ( 46 945 Ft áfa mentes ár )

Név

Kubébabors illóolaj (természetes) 500 g, Litsea cubeba illóolaj

Felhasználása

Elsősorban kozmetikai célokra használják: például krémekhez, kenőcsökhöz, arcpakolásokhoz, szappanokhoz. Kozmetikai készítményekben koncentrációja nem haladhatja meg a 3-6%-ot. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

A kubébabors illóolajat a kubébabors (Litsea cubeba) termésének vízgőzdesztillációjával nyerik. Az illóolajnak halvány- vagy sötétsárga színe van és tipikus citrus illata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat.
Fő alkotói: a citrál, d-limonén és citronellol.

Részletek

INCI név: Litsea Cubeba Fruit Oil
EC szám: 290-018-7
CAS szám: 68855-99-2
HS szám: 33012590
Sűrűség (20°C-on): 0,8700-0,9100 g/cm3
Törésmutató (20°C-on): 1,4720-1,4900

Toxikológiai adatok

Talált allergének: citral (max. 80%), d-limonén (max. 15%) és citronellol (max. 2.5%). A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett jól záródó edényekben.

Származási ország

Csehország

UPOZORNENIE:

FIGYELEM:
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.