+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Cink-szulfát, fehérgálic - ( 25 kg )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 25 365 Ft ( 19 975 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

Cink-szulfát heptahidrát , fehérgálic , cinkgálic , cinkvitriol , goslarit

Információk

Cink-szulfát (ZnSO4) a kénsav cink-sója. Vizes oldatból kristályosodik heptahidrát formájában, azaz fehér vitriol néven ismert.

Felhasználása

A bőr, a fa megőrzésére és a szemészetben is felhasználják. Ipari és professzionális felhasználásra.

Specifikáció

Képlet: ZnSO4 * 7H2O
Alternatív név: Fehér vitriol
CAS: 7446-20-0
EC: 231-793-3
ADR (kg, 1): 1000
Megjelenés: fehér por
pH : 4-6 (50 g/l)
Térfogatsűrűség: kb. 980 kg/m3
Vízben való oldhatóság 20 ° C-on: kb. 960 g/l
Molekulasúly: 287,56 g/mol

Tárolás

Tárolja zárt tartályban, hűvös, száraz helyen.

UPOZORNENIE:

H302 Lenyelve ártalmas.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P264 A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ...