Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Fahéj illóolaj - ( 10 ml )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 630 Ft ( 500 Ft áfa mentes ár )

Név

Fahéj illóolaj (természetes) 10 ml, Cinnamomum spp. illóolaj

Felhasználása

Élelmiszeraromaként használható. Élelmiszerekben alkalmazható maximális mennyisége: pékáruban 11 g/100 kg termék, édességekben 8 g/100 kg termék és italokban 0,6 g/100 kg termék. A felhasználás megfelelőségét a végtermék gyártójának kell tesztelnie.

Információk

A fahéj illóolajat különböző fahéjfajták kérgének vízgőzdesztillációjával nyerik. Az illóolajnak sárga vagy sötétsárga színe van és tipikus fahéjillata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat.
A fahéj illóolaj fő alkotói: cinnamaldehid, etil-cinnamát and eugenol.

Részletek

INCI név: Cinnamomum Verum Leaf Oil
EC szám: 283-479-0
CAS szám: 8015-91-6
HS szám: 3301295150
Sűrűség (20°C-on): 1,0100-1,0500 g/cm3
Törésmutató (20°C-on): 1,5730-1,6000

Toxikológiai adatok

Kis mennyiségben eugenol allergént tartalmazhat. A termék nem tartalmaz mikroorganizmusokat és azok toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett.

Származási ország

Csehország

UPOZORNENIE:

FIGYELMEZTETÉS:
H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H350 - Rákot okozhat.
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202 - Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264 - A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P308+P313 - Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362 - A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.