+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Fenyő illóolaj - ( 250 g )

Elérhetőség: Úton
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 24 795 Ft ( 19 525 Ft áfa mentes ár )

Név

Fenyő illóolaj , fenyő-szilícium-dioxid , szibériai fenyőtűk illóolaj

Információk

A fenyő-szilícium-dioxid antibakteriális, fájdalomcsillapító, vizelethajtó és egyéb stimuláló hatású. Tartalmaz: ALPHA PINENE, 3,7,7-trimetilbiciklo (4.1.0) hept-3-én, D-Limonén, -Phellandren, pin-2 (10) -én, TERPINOLENE

Felhasználása

A fenyő-szilícium-dioxid antibakteriális hatású és tisztítja a bőrt, ezért alkalmas kombinált, zsíros, pattanásos bőrre, de problémás és száraz bőrre is. Jelentős szagtalanító hatása van. Serkenti a fejbőrt. Relaxáló fürdőkhöz és masszázsokhoz használják. Az aromaterápiában idegi feszültség oldására szolgál, segíti a koncentrációt.

Részletek

INCI: Abies Sibirica Oil
EK-szám: 294-351-9
CAS-szám: 91697-89-1
Fizikai állapot: Folyékony
Szín: Színtelen vagy sárga-zöld
Törésmutató (20 ° C-on): 1,3700-1,4900

EUH 210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Származási ország

Spanyolország

Raktározás

Szorosan lezárt edényekben, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó.

UPOZORNENIE:

VESZÉLY
H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P331 - TILOS hánytatni.
P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.