+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Szulfámsav - ( 25 kg )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 74 155 Ft ( 58 390 Ft áfa mentes ár )

Név

Szulfámsav , amido-kénsav , kénsav-amid , szulfamidsav , szulfaminsav , amido-szulfonsav , H3NSO3

Információk

Az amidoszulfonsav egy H3NSO3 általános képletű szervetlen vegyület. 205 ° C-on elolvad, mielőtt magasabb hőmérsékleten vízre, kén-trioxidra, kén-dioxidra és nitrogénre bomlik. A vizes oldatok instabilak és lassan ammónium-hidrogén-szulfáttá hidrolizálódnak. A szulfaminsav kristályos formája azonban normál körülmények között nagyon stabil.

Felhasználása

Az amidoszulfonsavat savas tisztítószerként használják mind tiszta formában, mind különböző keverékek alkotórészeként, főként fém- és kerámiatisztításhoz. Gyakran használják a rozsda és a skála eltávolítására. Vízben oldódó sókat képez kalciummal és vaskationokkal. Ez az anyag biztonságossága miatt alkalmasabb a háztartásokban való felhasználásra, mint a sósav. Ha véletlenül összekeverik a hipoklorit tartalmú termékekkel, például fehérítővel, akkor nem szabad a klórot szabadítani, mint más savak esetében.
Egyéb felhasználások: festékek és színezékek, herbicidek, tűzoltó készülékek alkotórészeinek előállítása (ammóniumsó formájában) papír előállítására klorid-stabilizátorként.

Specifikáció

INCI: Sulphamic acid
CAS-szám: 5329-14-6
EINECS-szám: 226-218-8
Megjelenés: Szilárd fehér por
Szag: szagtalan
pH: kb. 1,2 (10 g/l, 20 °C)
Olvadáspont / olvadási sebesség: kb. 190 °C
Vízben való oldhatóság: 150 g/l (20 °C)
Térfogatsűrűség: kb. 600 kg/m3 (20 °C)

Tárolás

A tartályt száraz és hűvös helyen szorosan zárva kell tartani. Védje a napfénytől.

UPOZORNENIE:

FIGYELMEZTETÉS:
H315 - Bőrirritáló hatású.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P353 - A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P332+P313 - Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362 - A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.