+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Ecetsav 80% - ( 1 l )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 2 660 Ft ( 2 095 Ft áfa mentes ár )

Név

ecetsav 80% , etánsav , metánkarbonsav

Felhasználása

tisztítószerként, laboratóriumi reagensként (ipar) az agrokémia, olajkutak

Részletek

CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
Kémiai képlet: CH3COOH
Megjelenés: folyékony
Szag / szag: erős és jellegzetes szag
Lobbanáspont: 39 °C
Gyúlékonyság: tűzveszélyes
Gőznyomás: 20,79 hPa 25 °C
Relatív sűrűség: 1,0446 g / cm3

Raktározás

Nem kompatibilis anyagoktól / gyújtóforrásoktól / meleg felületektől távol tárolandó. 15-25 ° C-on tárolandó.

UPOZORNENIE:

Figyelmeztető szó: Veszély
Figyelmeztetések:
H314: Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.
Biztonsági figyelmeztetések:
P260 Por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzése tilos.
P280 Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Minden szennyezett ruházatot azonnal le kell venni / le kell venni.
ruházati részek. Azonnal öblítse le a bőrt vízzel / zuhanyzóval.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig. Ha használja
kontaktlencséket, és ha lehetséges, távolítsa el őket. Folytassa az öblítést.
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívjon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT / orvost.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Helyezze az embert friss levegőre, és tartsa kényelmesnek a légzést.