+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Nátrium-perkarbonát, fehérítőszer - ( 1 kg )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 1 460 Ft ( 1 150 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

nátrium-perkarbonát , folttisztító só , aktív oxigénes fehérítő , Na2CO3*1,5H2O2

Felhasználása

Nagyszüleink még ismerték a hagyományos mosószereket, és nem feltétlenül a boltok polcairól választottak drága mosóporokat. A nátrium-perkarbonát (nevezik még fehérítő sónak is) a legtöbb mosószer alapanyaga is, hiszen kiváló fertőtlenítő és fehérítőszer. Az adalékanyagok nélküli mosáshoz érdemes ezt használni egy kis mosódióval, igény szerint pedig öblítővel. Így összeállítottuk saját mosószerünket, amely kevésbé terheli a környezetet, kevesebb is elég belőle, remekül tisztít, nem allergén, ami pedig szintén nem utolsó szempont: jóval olcsóbb is.
A nátrium-perkarbonát képes olyan foltokat is eltávolítani, amelyeket a gyengébb tisztítószerek nem, például vért, fűfoltot, vörösbort stb. Az atkív oxigén vízoldhatóvá teszi a  foltokat, így képes eltávolítani őket a textilból.

Információk

CAS: 15630-89-4,
EC :239-707-6

Specifikáció

Az oxigéntartaloma min. 13,0%
A térfogatsűrűsége 850 - 1200 g / l
Nedvesség: max 1%

UPOZORNENIE:

Veszély: Ártalmas, oxidáló
H272 is a tűz intenzitását, oxidáló.
H302 Lenyelve ártalmas.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P210: Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől - tilos a dohányzás.
P220: távol tartandó / tárolandó A ruházattól és gyúlékony anyagokat.

P221: Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghetõ anyagokkal.
P264: Alaposan kezet kell mosni kezelése után.
P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280: Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZvagy orvoshoz.
P330: A szájat ki kell öblíteni.
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P370+P378: Tûz esetén: az oltáshoz …használandó.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …