Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Teafaolaj, tea tree oil - (30 ml )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 2 085 Ft ( 1 640 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

Tea Tree Oil , Teafaolaj

Felhasználása

A termék felhasználható kozmetikai célokra. Ebben az esetben a mennyiséget és a koncentrációt megfelelően kell beállítani. Az olajokat kozmetikai célokra megfelelő mennyiségben, hígítás után (0,5 - 5% -os oldat az alap növényi olajban) és allergiás tesztet követően ajánlott használni. Ehhez hígított olajat kell alkalmazni a megtisztított bőrre. Ha 24 órán belül nem jelentkezik allergiás reakció, a tesztelt termék üzembe helyezhető. Az olajokat nem ajánlott hígítás nélkül közvetlenül a bőrön használni, mivel ez káros reakciókat, allergiás reakciókat vagy akár égési sérüléseket okozhat.

Információk

Az olajat a Melaleuca alternifolia teafa leveleiből vonják ki. A termék nem tartalmaz géntechnológiával módosított szervezeteket, és nem is azokból állítják elő.

Specifikáció

INCI: Melaleuca Alternifolia Oil
CAS: 68647-73-4
EINECS: 285-377-1
Sűrűség 20 °C: 0,885 - 0,906 g/cm3
Törésmutató (20 °C): 1,473 - 1,482
Optikai forgatás (20 °C): 5,6°
Lobbanáspont (°C): 57
vízben oldhatóság (20 °C): nemoldható

Származási ország

Ausztrália

UPOZORNENIE:

Veszély
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P403/235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ...
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P405 Elzárva tárolandó.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301/310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.